ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007208997
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2373
2867
5240
63649
104587
7208997
Your IP: 18.206.48.142
2019-09-16 17:46

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระคัมภีร์

หมวดหมู่รอง

ผลงานการรวบรวมบทสอนจากพระคัมภีร์เป็นหมวด ๆ ไว้ถึง 53 หมวด
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ อ่านเช้า 1 ตอน  ก่อนนอน 1 ตอน
เป็นประจำทุกวัน  สร้างภูิมิคุ้มกันให้กับชีวิต 
ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่า  พระวาจาเป็นยาที่ทำให้ชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นจริง ๆ
ไม่ป่วยก็รับประทานได้
 

แนวทางเพื่อการอบรมหน้าแถว
เนื่องในปีนักบุญเปาโล(2008-2009)
เรียบเรียงโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

คู่มือการอ่านและการใช้พระคัมภีร์
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
หน่วยงานการประกาศพระวรสารสู่ปี 2000

สรุปชีวิตและคำสอนของนักบุญเปาโลจากบทจดหมาย 13 ฉบับ
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  จัดทำขึ้นในโอกาสปีนักบุญเปาโล
29 มิถุนายน 2008- 29 มิถุนายน 2009

ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระวรสารของนักบุญยอห์น
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
จากการสอนคำสอนให้กับคริสตชนผู้สนใจ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00น.-15.30 น.
ณ ห้องปีพระวาจา สำนักมิสซังราชบุรี

เอกสารประกอบการอบรมผู้นำจัดกิจกรรมพระคัมภีร์
โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

คู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 22 บท โดยเลือกพระคัมภีร์บางหัวข้อออกมาเป็นแผนการสอน โครงสร้างของคู่มือการสอนนี้นำมาจาก “คู่มือการสอนพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน” โดย Christian Schmertz Navarro จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Saint Mary’s Press(สหรัฐอเมริกา) แปลและเรียบเรียงโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

บทเรียนจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น โดย คุณพ่อวีระเทพ  วาทนเสรี
บทเรียนจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
จัดทำเพื่อรณรงค์การอ่านพระคัมภีร์ประจำปีการศึกษา 2019

โดย คุณพ่อวีระเทพ  วาทนเสรี

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ